EŞ YÜKSEKLİK DOĞRULARI


Doğrultu çizgileriJeolojik haritalarda en önemli yapı kontur doğrultu çizgileridir.

Harita üzerine çizilen kaya birimleri ile ilgili birçok stratigrafik ve yapısal özellik ancak doğrultu çizgileri yardımıyla belirlenebilmektedir.

Doğrultu çizgileri, tabaka düzlemi üzerinde doğrultu istikametine paralel ve yatay olarak çizilmiş çizgilerdir.

Gerek tabaka düzleminin doğrultusu ve doğrultu çizgilerinin değeri, bunların coğrafi kuzey ile yaptığı dar açıyla belirlenir.

Ancak her ikisi arasındaki en temel fark, doğrultu çizgileri, bulunduğu hat boyunca tabaka düzleminin deniz seviyesine göre hangi yükseklikte olduğunu gösterir.


Her bir doğrultu çizgisi deniz seviyesine göre belirli bir yüksekliği temsil eder.

Bu yükseklik değeri de çoğu kez doğrultu çizgileri üzerinde yazılı olarak gösterilir.

Jeolojik haritalarda doğrultu çizgileri arasındaki mesafe, keyfi ancak her yerde sabit alınır. Doğrultu çizgilerinin tabaka düzlemi ile olan ilişkisi ve blok diyagram görünümü

Doğrultu çizgileri düzlemsel yapıların üzerinde bulunduğundan bunlar aynı zamanda düzlemin kendisini de temsil ederler.


Doğrultu çizgileri yatay düzleme paraleldirler, bu nedenle tüm düzlemsel yapılar içerisinde sadece yatay tabakaların doğrultu çizgileri bulunmaz. Bunun dışında diğer bütün eğimli ve düşey düzlemlerin doğrultuları vardır.

Doğrultu çizgileri arasındaki yatay, düşey uzaklık farklarından tabaka eğim açıları belirlenebilmektedir.

Bunların değerlerinin azaldığı yöne bakarak tabakanın eğim yönü de ortaya konabilmektedir.

Jeolojik haritalar üzerinde pratikte en çok kullanılan 100 m. aralıklı olarak çizilmiş doğrultu çizgileridir. 

Kayabirimi taban / tavan ilişkileri

Tabakalı kayaçların en büyük özelliği bunların taban ve tavan düzlemlerine sahip olmalarıdır.

Yani bunlar alt ve üst yüzeyleri taban ve tavan ile sınırlı olan tortul kayaçlardır.

Sedimanter havzalarda birbirlerine paralel olarak çökelen tabakalar, uyumlu serileri oluşturur.

Böyle uyumlu seri içerisinde yer alan tabakalar arasındaki tabaka düzlemleri, birbirine komşu olan her iki birimin ortak yüzeyini oluşturur.
Böylece, bu yüzeylerden geçen doğrultu çizgileri, alttaki yaşlı birimin tavanına ait olurken diğer yandan üstteki genç birimin de tabanına ait olmaktadır. 


Tabanı ve tavanı (alt-üst yüzeyleri) belli bir tabakaya ait doğrultu çizgilerinin blok diyagram görünümü.


Doğrultu çizgileri arasındaki mesafeler

Doğrultu çizgileri, bir eğik düzlem üzerinde bulunan aynı yükseklikteki noktaları birleştiren doğrunun yatay düzleme izdüşümüdür.

Birbirine komşu olan aynı düzleme ait iki doğrultu çizgisi arasındaki düşey ve yatay ilişkilerin iyi bilinmesi birçok işlemde önemlilik arz eder.

a) İki doğrultu çizgisi arasındaki düşey mesafe

Aynı düzleme ait ve birbirine komşu iki doğrultu çizgisi arasında dik olan mesafe olup, jeolojik harita ve çizim uygulamalarında bu mesafe genellikle e sembolü ile gösterilmektedir .


 Verilen blok diyagramda bu mesafe birbirini takip eden iki komşu doğrultu çizgisi arasında e mesafesi olarak yansıtılmıştır ( blok diyagramda, örneğin bu mesafenin rakamsal olarak değeri 100 m. dir)

b) İki doğrultu çizgisi arasındaki yatay mesafe

Aynı düzleme ait ve birbirine komşu iki doğrultu çizgisi arasında yatay mesafe olup, jeolojik harita ve çizim uygulamalarında genellikle l sembolü ile gösterilir.

Bu mesafe haritanın ölçeğine göre değişmektedir.
 Verilen blok diyagramda bu mesafe,  birbirini takip eden iki komşu doğrultu çizgisi arasında l mesafesi olarak işaretlenmiştir.


  Doğrultu çizgileri arasındaki yatay ve düşey mesafeler

Bir tabaka düzleminin   " e"   ve " l" değerleri belli ise, o tabaka düzleminin Eğim miktarı (a):
   tg a = e/l
  bağıntısı ile kolaylıkla ortaya konabilir.
Üzerinde kayaç birimi sınırı ile, topoğrafik eş-yükseklik eğrileri bulunan  basit bir jeolojik 
harita. 1 - Kumtaşı, 2- Kiltaşı; F, G, H, İ - Kayaç birimi sınırı ile topoğrafik eş yükseklik 
eğrilerinin arakesit noktaları. Üzerinde
parantez içindeki sayılar bulunan çizgiler jeolojik eş yükseklik eğrileridir ve harita üzerinde 
sonradan çizilmişlerdir.