varva etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
varva etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

a-)Tabakalanma Tipleri
1-) Çapraz Tabakalanma:Ana çökelme yüzeyine eğimli laminalardan (öntakım laminaları, alın takım laminaları veya forset laminaları) oluşmuş tek bir çökel birimidir.Her bir çapraz tabaka, altındaki ve üstündeki diğer tabakalardan; aşınma yüzeyi, çökelmezlik veya karakterlerindeki ani değişimlerle ayrılır. 2 Türlü çapraz tabakalanma vardır ;

a-)Tablamsı (düzlemsel)-çapraz tabakalanma: İki boyutlu tabaka şekillerinin (çizgisel doruklu olanların) göç etmesiyle üretilir.