Akarsu etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Akarsu etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

d-)Akarsu Kanalları (Stream Channels)
 • Bir akarsuyun boşalımı sürekli olarak yağışlardaki değişime ve kar erimesine bağlı olarak değişir.
 • Yük ve boşalımdaki değişme, akarsu kanallarının şeklinin ve oryantasyonunun  sürekli olarak değişmesine neden olur.
 • Bir kanalı karakterize etmenin iki yolu vardır;
1-)Kesit şekli (Cross-Sectional Shape):Bir kanal içerisinde hareket eden suyun hacmi aşağı doğru arttığından dolayı, kanal genişliğinin kanal derinliğine oranı akarsu aşağıya doğru artarak değişmesidir.

Boşalım, Hız, ve kanal tipi arasındaki ilişki aşağıdaki formülle ifade edilir:

Kesit şekli = kanal genişliği
                     kanal derinliği


2-)Uzunluk Profili (1):

 • Akarsuyun gradyanı akarsuyun rotası boyunca bilinen bir mesafedeki yükselti farkıdır.
 • Gradyan akarsu boyunca (aşağıdoğru) azalır.
 • Akarsuyun Uzunluk Profili, onun kaynağında ağzına akarsuyun yüzeyi boyunca çizilen bir çizgidir.
Uzunluk profili (2):Uzunluk Profili her zaman yumuşak bir eğri değildir. Çünkü, gradyanda düzensizliklere neden olan etkenler vardır. Bunlar;
 • Sert kayaçların akarsu yatağını oluşturması.
 • Heyelanlar (Landslides).
 • Lav akıntıları (Lava flows).
 • Barajlar (Hydroelectric dams).
Akarsu Dinamikleri:
 • Başlangıçta su, geniş ince katmanlarda aşağı doğru akmaya meyillidir. 
 • Bu süreç Yüzeysel-karasal akış (Overland flow) olarak bilinir.
 • Kısa bir mesafede Karasal akış hareketinden sonra, iyi-tanımlanmış kanallar içerisine konsantre olmaya başlar.
 • Buna da akarsu akışı (streamflow) denir.