eşyağış etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
eşyağış etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

a-)Yağış
Buharlaşma :Su sıvı fazdan buhar fazına dönüşür. Buharlaşma ve yağış ; Atmosferdeki nem içeriği,Hava sıcaklığı Atmosferdeki su miktarı(Göreceli nemlilik (relative humidity) havadaki su miktarının bir ölçümüdür )unsurlarıyla kontrol edilir;  

Atmosferdeki Nem:

     1-)Yağış su buharından oluşur.

     2-)Hava soğuyunca ==> Su tutma kapasitesi azalır.

       -Doygun hava (relatif  nemlilik %100)
       -32°F karşın 70° F ‘da doygunlukta 1°C = 33.8° F

         70° F da 4 kez daha fazla su içerir .
         •Soğuma etkisi==>Neme doymamış hava doygun hale gelebilir.(Çiy noktası-dew point)

     3-)100 % doygunluğun ötesinde soğuma ==>Yoğunlaşma

         -Su damlaları soğuk cam üzerine düşer/Çim üzerindeki çiğ taneleri gibi (dew on grass)

Hava sıcaklığı ve doygun havanın su içeriği arasındaki ilişki :

              
Yağışın gerçekleşebilmesi için 3 şartın bir arada gerçekleşmesi gerekir. Bunlar ;

1-) Atmosfer doygundur.Yani hava kütleleri yükselirken soğuduğu için  atmosfer doygun hale gelir .    

 -Hava kütlelerinin yükselmesine neden olan faktörler:    
     
      -Cephe sistemleri (sıcak cepheler / soğuk cepheler);Çöller yağmur zerreleri üretir.
      -Orografik etkiler  (dağların etkisiyle)
      -Konveksiyon ;Yaz fırtınaları / dolu

2-)Küçük parçacıklar bulunur. Toz ve okyanus tuzları

3-)Damlalar yeryüzüne ulaşabilecek kadar büyük olursa.

Cephe Sistemleri ;

1-)Soğuk cepheler:Yüksek yoğunluk / Kısa süre / Dar  alanda,İlk ve sonbaharda tipiktir.
2-)Sıcak cepheler :Hafif yağışlar / uzun süreli / yaygındır.Kışın tipiktir
3-)Orografik  Yağış :Yükseltiyle orantılı olarak yağışta artar.
4-)Konvektiv (ısı değişimi) yağış:Yüksek yoğunluk / kısa süreli / sınırlı alan,yeryüzeyine yakın olan hava ısınınca yükselir. Tipik yaz fırtınaları gerçekleşir.

Noktasal Verilerden Alansal Yağışın Hesabı:

1-) Aritmatik ortalama Hesabı :
 
 • Eğer yağış ölçüm  istasyonları homojen dağılmışsa ve İstasyonlar arasında çok büyük yağış farkı yoksa, sonuçlar tatmin edici olur.
2-)Thiessen Poligon Metodu:
 Takip edilecek yol :
 • İstasyonları birbirine bağlayan çizgilerle poligonlar oluştur
 • Poligonları ortadan ikiye bölünür.
 • Kenar orta dikmeleri çıkarak ,istasyonları çecreleyecek şekilde çakıştır,birleştir.
 • Her istasyonu çevreleyen alanı hesaplanır.
 • İstasyonu çevreleyen alanla,Yağış değerini çarpılır;P1.istasyon x A1.istasyon=PA 
 • İstasyon alanını toplam alana oranlayarak istasyon ağırlığını bulunur.
 • Her istasyon için ağırlıklı yağışı toplayarak bölgesel yağışı hesaplanır.
 3-)Eşyağış Eğrileri Metodu:


Takip edilecek yol:
 • Eşyağış çizgilerini çizilir.
 • Havzadaki her grid alanındaki yağışı hesaplanır. 
 • Her grid alanındaki değerleri toplanır.
 • Bir havzaya düşen yağışı elde etmek için grid alanlarının sayısını toplama bölünür.
4-)Mesafe ağırlık metodu:.

 • Her istasyon havzanın merkezine olan uzaklığı oranında sonuca etki eder.
 • Bu metod diğer metodları kıyaslamak için yapılır.