V KURALI


Jeolojik harita alımında temel amaç, kayabirimleri arasındaki sınırları çizmek ve o bölgenin jeolojik görünümünü belli ölçeklerde küçülterek harita planlarına aktarmaktır.

Ancak bu işlem yapılırken, sınır çizgileri ile topografya arasındaki bazı ilişkilere dikkat etmek gereklidir.

Çünkü, jeolojik haritadaki sınır çizgileri ile, arazi topografyası arasında yakın bazı önemli ilişkiler bulunur.

Düzlemsel jeolojik yapıların (örneğin tabaka, fay vb), özellikle dere veya vadilerde görünümleri çoğu kez V harfine benzeyen şekiller meydana getirir.


Bu yapılar dere ve vadi yataklarında ortaya çıkar.

Bu durum, düzlemsel yapıların eğimleri ile vadi eğimleri arasındaki ilişkilerden kaynaklanır.
Tüm jeolojik harita çizimlerinde tabaka, fay vb. gibi düzlemsel yapıların konumları ile arazi topografyası arasında gelişen değişmez bu ilişkilere V - Kuralı adı verilmektedir.

Bu ilişkilerin iyi bilinmesi, sağlıklı ve en doğru jeolojik harita yapımında son derece önemli olmaktadır.


Tabaka sınırlarının vadilerde yaptıkları şekillere dikkatlice bakılacak olursa, bunların;

  • YATAY TABAKA sınırlarının vadilerde eş yükselti eğrilerinle tamamen paralel olarak geçtikleri,
  • DÜŞEY TABAKA sınırlarının vadilerde dümdüz ve doğru hatlar şeklinde geçtikleri,
  • EĞİMLİ TABAKA sınırlarının ise vadilerde V—şekilli enteresan modeller oluşturduğu görülecektir.A-Vadiyi kesen eğimli bir tabakaya ait blok diyagram

B- Harita plandaki görünüm.Yatay tabakalarda V-Kuralı:

Yatay tabaka sınırları, haritalardaki eşyükselti eğrilerine daima paralel olarak geçerler.

Tabaka sınırları hiç bir şekilde eşyükselti eğrilerini kesmezler. 

Bu tür sahalarda yapılacak iş, yatay tabaka sınırı deniz seviyesine göre hangi yükseklikte 
ise o noktadan itibaren sınır, yakınındaki eşyükselti eğrilerine paralel geçirilir. 

Yatay tabakaların bulunduğu sahalar, çoğunlukla deformasyon geçirmemiş veya  
tabakaların orijinal yatay konumları bozulmamış yerlere karşılık gelmektedir. 


Yatay tabakaların topoğrafik harita üzerindeki görünümü

Düşey tabakalarda V-Kuralı

Düşey tabaka sınırları, her türlü arazi ve vadilerde, herhangidir V-kuralına tabi olmaksızın, 
dümdüz doğru hatlar şeklinde geçerler.

Yani bunlar vadilerde asla V yapmazlar.

Arazi çalışmaları sırasında şayet tam düşey konumlu bir tabaka veya bir formasyon sınırına 
rastlanmışsa bunun harita üzerindeki sınırı, bulunduğu noktadan itibaren doğrultusu 
boyunca, düz hat şeklinde çizilmelidir.

Hava fotoğrafı vb. üzerinde düz hat şeklindeki tabaka, formasyon, fay gibi jeolojik yapı 
sınırlarına bakarak, bunların düşey konumlu olacakları kolayca algılanabilir.


Düşey tabaka sınırı arazide V kuralına tabi olmaksızın düzgün hatlar şeklinde geçerler.


EĞİMLİ TABAKALARDA V-KURALI

Tabakaların eğimli olduğu hallerde, tabaka sınırları ile vadiler arasında önemli V şekilleri 
gelişir. Eğimli tabakalarda V kuralı, tabaka eğimi ile vadi eğimine göre başlıca iki grupta 
değerlendirilebilir. Bunlar;

Tabaka eğimi ile vadi eğimi aynı yönde ise
Tabaka eğimi ile vadi eğimi ters yönde ise

a) TABAKA EĞİMİ İLE VADİ EĞİMİ AYNI YÖNDE İSE

Bazı vadilerde, bir tabakanın eğimi vadi eğimine (suyun akışına) doğru olabilir. Ancak 
tabaka ile vadinin eğim miktarları birbirinden farklı bulunabilir. Vadi ve tabaka eğimine göre 
V kuralı, üç şekildedir. Bunlar;


Tabaka eğimi vadi eğiminden büyük olursa,
Tabaka eğimi vadi eğiminden küçük olursa,
Tabaka eğimi ile vadi eğimi eşit olursa.
Bazı vadilerde, bir tabakanın eğimi vadi eğimine (suyun akışına) doğru olabilir. Ancak 
tabaka ile vadinin eğim miktarları birbirinden farklı bulunabilir. Vadi ve tabaka eğimine göre 
kuralı, üç şekildedir. Bunlar;

  •        Tabaka eğimi vadi eğiminden büyük olursa,

  •        Tabaka eğimi vadi eğiminden küçük olursa,

  •         Tabaka eğimi ile vadi eğimi eşit olursa

Tabaka eğimi vadi eğiminden küçük ise: Vadide meydana gelen V 'nin sivri ucu, vadinin 
(suyun) akışının tersine yani vadi yukarısına doğrudur .Tabaka eğimi vadi eğiminden büyük ise: Vadide meydana gelen V 'nin sivri ucu vadinin
(suyun) akış yönündedir, Yani V'nin  vadi aşağısına doğrudur.


Tabaka eğimi vadi eğiminden büyükse, Vnin sivri ucu  Vadi aşağıyı gösterir.