demirtaşı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
demirtaşı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

c-)Demirli sedimanter kayaçlarDemirce zengin sedimanter kayaçlar üç grup içerisinde sınıflandırılabilir:

  • Kırıntılı (detritik) kimyasal demirce zengin sedimanter kayaçlar;
  • muhtelif demirce zengin tortular
-Demirtaşı :terimi bantlaşma göstermeyen, çörtsüz, çoğunlukla oolitik demirce zengin kayaçları ifade eder.

-Demir oluşuğu: terimi ise, çoğunlukla iyi bantlaşma gösteren, çörtlü  demirce zengin sedimanter kayaçlar için kullanılmaktadır.