gradiyan etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
gradiyan etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

c-)Akarsular ve Drenaj Sistemleri
Suyun akışı:Katman akışı olarak başlar.
 • İnfiltrasyon kapasitesi ile kontrol edilir
    -Yağışın şiddet ve süresi
    -Zeminin yağış öncesi ıslaklık durumu
    -Zeminin dokusu
    -Arazinin (Topoğrafyanın) eğimi
 • Doğal bitki örtüsünün kapladığı alanlar
AKARSU-STREAMS: Akarsu (stream) sınırlanmış bir akım kanalından akan yüzeysularına denir.
TAŞKINOVA:Taşkınovası (floodplain) akım kanalını çevreleyen düz arazilerdir.


 Akarsu Şekilleri:
 • Akarsu bir su gövdesidir:Doğal geçitler boyunca  aşağı doğru akar Tanesel parçacıklar ve çözünmüş maddeleri asılı halde taşır.
 • Bu geçitlere akarsuyun kanalı denir.
 • Yükleri, sedimenler ve çözünmüş maddelerdir.
 • Akarsu kıyısı üzerinde bir noktadan birim zaman aralığında geçen su miktarına Akarsuyun Boşalımı denir.
Akarsu akımı ve boşalım: Herhangi bir akarsuyun akımı onun gradyanına bağlıdır.
GRADYAN :Bir akarsuyun rotası üzerindeki  düşüm uzaklığıdır.


Gradiyan: topografya’ya bağımlıdır.