ilksel yanal etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ilksel yanal etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

b-)Temel Jeolojik Kurallar
1-)Aynı biçimlilik (üniformitarianism) kuralı :Günümüzde yeryüzünde ve yer içinde meydana gelen olaylar, muhtemelen benzer şekilde geçmişte de meydana gelmiş ve gelecekte de devam edecektir”.Yani, “günümüz geçmişe anahtardır”.

2-)İlksel yatay konumluluk kuralı:İlksel yatay konumluluk kuralı ilk olarak 17. yüzyılın ikinci yarısında, Nicholas Steno (1638-1687) tarafından ortaya konmuştur.
Steno, tortuların başlangıçta yatay veya yataya yakın katmanlar oluşturacak şekilde depolandıklarını gözlemlemiştir. Yani, tortular veya tortul kayaçlar ilk çökeldiklerinde, tabakalanma düzlemleri yatay veya yataya yakın konumludur.