zon ekseni etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
zon ekseni etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

e-)Zon


Zon(kuşak-Kemer):Bir kristal üzerinde paralel kenarları ile birbirine komşu yüzeylerinin kristal etrafında oluşturdukları yüzey birlikteliğine  Zon denir. Birbirine paralel kenarlarıyla komşu yüzeylerden oluşur.

Herhangi bir kristal yüzeyi farklı zonların üyesi olabilir.

Zon ekseni: Zonu oluşturan yüzeylerin ortak paralel doğrultusudur. kristal eksenleri ile çakışmak zorunda değildir.
  • (hkl) = yüzeylerin indislerini
  • [uvw] = Zon indislerini
  • [(..)] =  Nokta indislerini temsil eder.
Bir zon eksennin indsleri [uwv] o zonda bulunan birbirine komşu yüzeylerin indislerinden yararlanarak bulunur.
u= (k1xl2) - (k2xl1)
v= (l1xh2) - (l2xh1)
w=(l1xk2) - (h2xk2) 

Bir zonu tanımlamak için ; indislerine, parametrelerine,sembollerine ihtiyaç vardır.

Zon formülü eşitliği :h.u + k.v + l.w = 0  ( Bir zondaki bütün yüzeyler bu bağlantıya uymak zorundadır eğer bu formülü sağlamıyorsa o yüzey bu zonda değildir. )

Özşekil: Rahatsız edilmeden büyüyen bir kristal kristalografik (kristal kafesinin ) iç yapısının kendisine çizmiş olduğu geometriye ulaşırsa özşekillidir.

Sabit açılar kuralı : Bir mineralin farklı mekanlarda fakat aynı oluşum şartlarında büyümüş olan kristallerinin eşdeğer komşu yüzeyler arasındaki açılar her zaman sabittir.
Katı maddelerin amorf olmadığını ; Kendisini oluşturan atomsal yapı taşların kristal kafesini oluşturduğuna bakılarak anlaşılır.