lamina etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
lamina etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

STRATİGRAFİ


Stratigrafi terimi, Latince; stratum (tabaka) ve graphein (çizmek)  kelimelerinden birleştirilerek türetilmiştir.
Stratigrafi, katmanların;

  • yaş ilişkileri,
  • ardalanması,
  •  yerel ve dünya ölçeğinde deneştirilmesi,
  • jeolojik kolondaki stratigrafik sırası ve kronolojik düzenlenmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır.
 Stratigrafi, ayrıca, katmanların; zaman ve mekândaki dağılımlarını ve  onları oluşturan olaylarıinceleyerek elde edilen litolojik verilerle ise Yerin;dış kabuğunun tarihini ve düzenini  yeniden kurmaya çalışır.