yeraltısuyu etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
yeraltısuyu etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

b-)İnfiltrasyon ve hidrograflarİnfiltrasyon

İnfiltrasyon:Zemin içine  suyun  girişidir.
Akımın genel mekanizmalarının sınıflaması (Beven 2000):

HİDROGRAFLAR:
Hidrograf: Zamana (x-axis) bağlı Akım (y-axis) değişimini gösteren bir grafiktir.
1-)Yıllık Hidrograf:Yılın her günü için pik akışları gösteren bir diyagramdır.


2-)Fırtına veya taşkın hidrografı:Eğer hidrograf tek bir yağış içerisindeki yağış piklerinin göstermesine denir.

İnfiltrasyon miktarına etki eden faktörler çoktur.Bunlar ;
 • Önceki Nem içeriği
 • Zemin dokusu
 • Kompaksiyon ==> İnfiltrasyonu azaltır.
 • Bitki örtüsü ==>İnfiltrasyonu artırır
 • Topoğrafya,  toprak yüzeyinin eğimi
 • Yüzeyin engebeliliği
 • İnsan aktivitesi
Porozite = Zemin içerisindeki açık boşlukların miktarıdır. N=Vv/Vt x100

3-)Yeraltısuyu :


a-)Yeraltısuyu besler
 • Kök zonunu geçerek süzülen sulardır.
 • Batan akarsular (genellikle kurak bölgelerde)
 • Bu durum genellikle akış patikasının aşağı doğru olduğu durumlarda gerçekleşir.
b-)Yeraltısuyu akarsuyu besler:
 • “Çıkan” akarsular (genellikle nemli bölgelerde olur)
c-)Yeraltısuyu boşalır:
 • Kaynaklar (Springs)
 • Göller ve denizlere
 • Bu genellikle yatay akım süreçleridir
Yüzeysel akış-Sellenme (Surface Runoff):
 • Yağış sularının tamamı yeraltına süzülemez, bu durumda yüzeysel akışa geçer.
 • Kanallar, dereler, çaylar, küçük ve büyük akarsular ve nehirlere ulaşırlar.
 • Nehrilerde genellikle denizlere akar.
İçe Akış (Interflow):
 • Yatay akış suyu çabucak su haznelerine ulaştırır.
Infiltrasyon Denklemleri:

1.Philip denklemi:

Başlangıç anında t=0

• fp(t) = 0.5st-1/2 + A ve F(t) = st1/2 + At Burada  s sorptivity,    s=F/t1/2    A  sabit ise 
Uzun dönemler için;
• fp(t) = 0.5st-1/2 + K and F(t) = st1/2 + Kt   K – hidrolik konduktivite , Göllenme şartları altında Ks eşittir.
Uzun dönemlerde  fp=K dir .


2. Horton denklemi:
 fp=fc + (fo-fc)e−βt
Burada;
· fp = infiltrasyon kapasitesi
· fc = son infiltrasyon kapasitesi
· fo = içsel infiltrasyon kapasitesi
· β = fp (1/saat) sabit azalma miktarı
· t = time (hr)  
3 parametrenin bulunması gerekir: fc, fo, ve β.
3-) Green & Ampt Denklemi:
fp = K(Ho+Sw+L)/L
· K = geçiş zonunun hidrolik konduktivitesi
· Ho = yüzeydeki göllenmiş akım derinliği
· Sw = etkin emme ıslak bölgede
·  L = Islak ön yüzeyin derinliği

Gömülü akım (Interflow):Doygun zona ulaşmadan sığ zemin kuşağı içerisindeki suyun akışına denir.

Arazi akışı veya Yüzeysel akış (Overland flow): Arazi üzerindeki suyun en yakın kanala kadarki hareketidir. (Çay,dere, akarsuvb)

Taban akışı (Baseflow): Bir akarsuyun,yeraltısuyundan,zeminden veya bir kaynaktan beslenen kısmına denir .