a-)Tabakalanma Tipleri
1-) Çapraz Tabakalanma:Ana çökelme yüzeyine eğimli laminalardan (öntakım laminaları, alın takım laminaları veya forset laminaları) oluşmuş tek bir çökel birimidir.Her bir çapraz tabaka, altındaki ve üstündeki diğer tabakalardan; aşınma yüzeyi, çökelmezlik veya karakterlerindeki ani değişimlerle ayrılır. 2 Türlü çapraz tabakalanma vardır ;

a-)Tablamsı (düzlemsel)-çapraz tabakalanma: İki boyutlu tabaka şekillerinin (çizgisel doruklu olanların) göç etmesiyle üretilir.b-)Oluk (tekne)-çapraz katmanlaşma: Üç boyutlu tabaka şekillerinin (kavisli doruklu olanların) göç etmesiyle üretilir.

Çapraz katmanlaşma

2-)Dereceli Tabakalanma:Katman boyunca tane boyunun yukarı doğru değişimlerini gösteren bir tabakalanma birimidir.2 Tür dereceli tabakalanma vardır.


A-) Normal derecelenme B-) Ters derecelenme

3-)Varva:Biri daha iri taneli ve açık renkli, diğeri daha ince taneli ve koyu renkli olan bir çift katmandan oluşur. Her bir varva, 1 yıllık bir çökelmeyi temsil eder. Varvalar, tipik olarak buzul etkisi altındaki göllerde oluşur.


4-)Siklotemler :Çok daha büyük ölçekli,tekrarlanmalı bir tabakalnma şeklidir.Bir siklotem, bir bölgenin karasal fasiyesten başlayarak gittikçe denizel bir ortamda dönüşmesi ve daha sonra sığlaşarak başlangıçtaki karasal konumuna geri dönmesi sürecinde oluşmuş bir tortul istiftir.