SÜLFÜRLER

Pirit • (FeS2);Saman sarısı rengindedir.Çizgi rengi siyahtır.
 • Yoğunluğu 4.9-5.2 civarındadır.Sertliği 6’dır.Nitrik asitle tepkime verir.
 • Limonite dönüşebilir.
 • Kristalli yapıya sahiptir.Düzgün bir dilinimi yoktur.Bazen konkoidal kırılmalar gösterir.
 • Paramanyetik özellik gösterir.HCl’de çözünmez.
 • Elektriği zayıf iletir.
Kalkopirit
 • (FeCuS2);En önemli bakır cevheridir.
 • Tetragonal sistemde kristallenir.
 • Altın sarısı renge sahiptir.damarlar halinde bulunur.
 • Sertliği 3.5’tir.Yoğunluğu 4.1-4.3 civarındadır.
 • Genellikle ultra termal olarak bulunur.
 • Çizgi rengi siyahtır.İyi bir dilinimi vardır.Metal parlaklığı vardır.
 • Kırılgan düzensiz taneler veya yığınlar halinde bulunur.

Pirotin


 • (FeS);Bronz rengindedir.Kuvvetli mıknatıslanma görülür.
 • Çizgi rengi siyahtır.
 • Sertliği 4’tür.elektriği iyi iletir.Yoğunluğu 4-4.7 arasındadır.
 • Yer yer paslanmalara rastlanır.
 • Dilinimi (1010)’a göre güzeldir
 • .Kuvvetli metalik parlaklıktadır.Asit ile zor çözünür.
Kovellin


 • (CuS);Heksagonal sistemde kristallenir.Yoğunluğu 4.6 civarındadır.Sertliği 1.1-1.5 arasındadır.
 • Parlement mavisi rengindedir.
 • Kalkosin ile birlikte görülür.Üfleçte kolay ergir.
 • Mat değildir.Genellikle bakır yataklarının ikinci zonunda oluşur.
 • Dilinimi iyidir.Taze yüzeyleri kuvvetli metalik parlaklıktadır.
 • Sıcak nitrik asitte kükürt çökelerek çözünür.

Kalkozin • (Cu2S);Düşük sıcaklıklarda ortarombik,yüksek sıcaklıklarda heksagonal sistemde kristallenir.
 • Koyu kurşun grisi renktdir.Çizgi rengi koyu gri siyahtır.
 • Sertliği 2.5-3’tür.Yoğunluğu 5.5-5.8 civarındadır.
 • Elektriği iyi iletir.Nitrik asitle kükürt tortusu vererek çözünür.Dilinimi belirsizdir.
 • Metalik parlaklık gösterir.

Bornit • (Cu5FeS4);Güvercin boynu da denir.
 • Birden fazla renge sahiptir.Kalkopiritin su ile etkileşmesi sonucu oluşur.
 • Yoğunluğu 4.9-5.1 arasındadır.Sertliği 3’tür.Elektiriği iyi iletir.
 • Dilinimi yoktur.Çizgi rengi siyahtır.Metalik parlaklık gösterir.
 • Elektiriği iletir.Toprağımsı yığınlar veya levhalar halinde bulunur.
Galen • (PbS);Kübik sistemde kristallenir.
 • Rengi kurşun grisidir.Metalik parlaklık gösterir.Çizgi rengi siyahtır.
 • Yoğunluğu 7.8’dir.sertliği 2.5’tir.Ağırdır.
 • Dilinimi mükemmeldir ve üç yönlüdür.S
 • afalerit ile görülebilir.
 • Elektriği çok zayıf iletebilir.Kırılgan ve dövülebilen bir yapıdadır.
Sfalerit • (ZnS);Bal rengindedir.Çizgi rengi açık sarıdır.
 • Reçine parlaklığı gösterir.
 • Yoğunluğu 3.9-4.2 arasındadır.
 • Sertlik oldukça değişkendir.
 • Genellikle hidrotermal yataklarda bulunur.Oldukça kırılgandır.
 • Yüzeylerine göre iyi  bir dilinimi vardır.
 • Pizoelekrtik özelliğe sahiptir.Üfleçte dağılır ama erimez.
Molibdenit • (MoS2);Hekzagonal sistemde kristallenir.
 • Kurşun grisi renge sahiptir.Çizgi rengi gridir.
 • Toz haline getirilirse rengi yeşil olur.
 • Sertliği 1.5’tir.Yoğunluğu 4.7-5 arasındadır.
 • Genellikle granitler arasındaki çatlaklarda bulunur.
 • Dilinimi iyi değildir.Boya gibi görünür.
Antimuan (Stibnit) • (Sb2S3);Ortarombik sistemde kristallenir.
 • Çubuğumsu kristallerden oluşur.
 • Metalik parlaklıktadır.Gri renge sahiptir.
 • Çizgi rengide aynıdır.
 • Sertliği 2’dir.Yoğunluğu 4.6-4.7 arasındadır.
 • İyi bir dilinimi vardır.Elektriği iletmez.
Orpiment-Realgar • [(As2S3)Orpiment],[(As4S4)Realgar];Monoklinal sistemde kristallenirler.
 • Beraber bulunurlar.
 • Realgar kırmızı renktedir.
 • Orpiment turuncuya kaçan bir renkte.
 • Realgar elektriği iletmez.
 • Yoğunluğu 3.4-3.6 arasındadır.Sertliği ise 1.5-2 civarındadır.orpimentin yoğunluğu 3.4-3.5 arsındadır.
 • Sertliği ise 1.5-2 arasındadır.
Zinober


 • (HgS); Vişne çürüğü rengindedir.
 • Eli boyamaz.Çizgi rengide vişne çürüğü rengindedir.
 • Yoğunluğu 8-8.2 arasındadır.Sertliği 2-2.5 civarındadır.Elektriği iletmez.