SİLİKATLAR

Kuvars

 • (SiO2) Sertliği 7’dir.Dilinimi yoktur.
 • Camsı parlaklığa sahiptir.
 • Camı çizer.
 • Açık renkli bir mineraldir.
 • Mor renkte olanına; AMETİST,pembe renkte olanına;GÜL KUVARS, sarı renkte olanına; SİTRİN,renksiz saydam ve büyük kristaller halinde olanına;DAĞ KRİSTALİ denir.
 • yoğunluğu 2.7-2.8’dir.


Ortoklas
 • [(Na,Ca)Al2Si3O8] Feldispat grubu üyesidir.
 • Monoklinal sistemdir.
 • Beyaz gri,pembe ya da et rengindedir.
 • Çizgi rengi beyazdır.
 • Dilinim yüzeyleri arasında 90 derecelik açı vardır.
 • Volkanik kayaçlarda görülebilir.
 • Sertliği 6 dır.Yoğunluğu 2.56-2.59’dur.Parlak değildir,mattır.Tebeşir izi gibidir.

Plajiyoklas
 • [(Na,Ca)xAlySizO8],[x=0-1,y=1-2,z=2,3 olabilir.];Kafes yapılı silikatlardandır.Feldispat grubunun üyesidir.Yapısındaki Ca ve Na miktarına göre değişim gösterir.
 • Ca miktarı azalıp,Na miktarı arttıkça sırasıyla; Anortit  , Bitornit ,Labrador,Andezin ,Oligoklas ve Albit oluşumu gözlenir. Trigonal sistemde kristallenirler.

Muskovit • [KAl2(OH)Si3AlO10];Beyaz mikadır.
 • Sertliği 2.5-3’tür.
 • Yoğunluğu 2.76-2.88 arasındadır.
 • (001) yüzeyine paralel çok güzel bir dilinime sahiptir.
 • Pul pul ayrılır.İpeğimsi parlaklığa sahiptir
 • .Asitten etkilenmez.
 • Sedef cilalıdır.şeffaf yada yarı şeffaftır.


Biyotit


 • [K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2];Siyah mikadır.Sertliği 2.5-3’tür.
 • Yoğunluğu 2-3 arasındadır.
 • Dik kesitlerde tek yönlü dilinimi vardır.
 • Dilinim yüzeyleri parlaktır.
 • Monoklinal sistemde kristallenir.
 • Kristalleri levhamsıdır.


Amfibol


 • [K(Ca,Na)2(Fe,Mg,Mn,Ti,Cr,Al)5(Si,Al)8(OH)2];Genellikle metamorfik ve magmatik kayaçlarda bulunur.
 • Piroksenlerden en büyük farkı yapısındaki sudur.Bu nedenle yer kabuğuna yaklaşıldıkça Amfibol oranı da artar.
 • Dilinim yüzeyleri arasında 54-126 derecelik açılar vardır.
 • Koyu renklidirler.Siyah,yeşil ve kahverengi gibi.monoklinal sistemde kristallenir.
 • Yoğunluğu 2.8-3.6 arasındadır.


Piroksen • [(Mg,Fe,Ca,Al,Na)2Si2O6];Sertliği 6-7 arasındadır.
 • Zincir silikatlarındandır.Monoklinik ve ortarombik sistemde kristallenirler.
 • Yüksek sıcaklık ve basınç altında metamorfik kayaçlarda görülebilir.Ayrıca kum taşlarında görülebilir.
 • Yoğunlukları 3.1-3.8 arasındadır
 • .Koyu renklidir.Genelde siyahtır.


Olivin • [(Mg,FeSiO4)];Rengi fıstık yeşili ile koyu yeşil arsında değişir.Dilinimi yoktur.
 • Yoğunluğu 3.3-4.3 arasında değişir.Sertliği6-6.5 arasındadır.Sertliği demirce yoğunluğuna bağlıdır.Demir yoğunluğu arttıkça sertliği de artar.
 • Çizgi rengi yoktur.
 • Ada silikatlarındandır.
 • Manto kayaçlarının %60’ından fazlasını oluşturur.
Klorit


 • [(A3T4O10(Oh)2.A3(OH)6)];Piroksen,amfibol ve mikaların ayrışmasıyla oluşur.
 • Yeşil renktedir.


Zeolit


 • (X alkali ve toprak alkali elementlerin kristal yapıya sahip sulu alüminyum silikatlardır.)Sertliği 3.5-5.5 arasındadır.yoğunluğu 2.2-2.4 arasındadır.
 • Na ve Ca’lı alüminyum silikat çatılarında ve boşluklarında bol miktar su içerirler.Yapılarından dolayı çok kullanım alanları vardır.
 • Açık renklidirler.
Turmalin


 • [(Ca,Na)(Li,Mg,Al)(Fe,Mn,Al)6(BO3)3Si6O18(OH)];Trigonal sistemde kristallenir.
 • Rengi Yeşil, pembe,kırmızı,siyah,mavi olabilir.
 • sertliği 7-7.5 arasındadır.yoğunluğu 2.9-3.2dir.
 • Damar tipi kayaçlada bulunur.
 • Halka silikatlardandır.Pizzoelektrik özelliğe sahiptir.
Talk • (Mg3Si2O5(OH)4);Sertliği 1’dir.Sistemi monoklinaldir.
 • İnci parlaklığındadır.
 • Tek yönlü diliimi mükemmeldir.
 • Asitlere dayanıklıdır.1300 derecede ergir.
 • Rengi beyaz veya elma yeşili rengindedir.
 • yoğunluğu 2.6-2.8 arasındadır.
 • Tabakalı silikatlardandır.
Granat


 • [(X3Y2Si3O12)];kübik sistemde kristallenir.Dilinimi  yoktur.
 • Sertliği 6.5-7.5 arasındadır.yoğunluğu 3.5-4.25’dir.
 • Daha çok metamorfik kayaçlarda görülür
 • .Ada silikatlardandır.
 • Kırmızı tonları,siyah ve yeşil renkte görülebilir.Kaolinit


 • [Al2Si2O5(OH)2];Beyaz killerdendir
 • .Asidik kayaçların ayrışmasıyla oluşur.
 • Sertliği 2’dir.Yoğunluğu 2.6-2.7 arasındadır.
 • Tabakalı silikatlardandır
 • .Donuk ve toprağımsı bir görüntüye sahiptir.Plastik özelliktedir
 • .Dili çok güzel çeker.Sülfirik asit ile tepkime verir.Serpantin

 • [Mg3Si3O5(OH)4];Sertliği 3-5 civarındadır.Yoğunluğu 2.5-2.6 civarındadır
 • .Mg’ ce zengindir.Lifi yapıya sahiptir.
 • Olivinortopiroksen ve klinopiroksenlerin ayrışmaları sonucu oluşur.
 • Tabakalı silikatlardandır.
 • Yeşil tonlarındadır.Yarı saydamdır.