MAĞMATİK-KATILAŞIM TAŞLAR


Yerin derinliklerindeki eriyik halde maddelerden oluşan mağmanın bulunduğu yerden hareket ederek yeryüzüne veya yeryüzüne yakın çeşitli yerlerine sokulup soğuyarak katılaşması sonucu oluşur
Katılaşım kayalar diğer bütün taşların kökenini oluşturur

ÖZELLİKLERİ

Yapıları kristallidir(taneli)
Tabakalanma yoktur
Kütleler halindedirler
İçlerinde fosil bulunmaz
Asitten etkilenmezler

Yerkabuğunun % 95 i püskürük taşlardan oluşur bu oran bazen % 25 e kadar düşebilir
Ülkemizde en çok andezit bazalt granit bulunur.


Yerkabuğu içindeki mağmanın yeryüzüne çıkmadan katılaşması ile oluşur
Ağır ağır katılaştıklarından içindeki minareller iri billuridir.

En güzel örneği Granittir. Ayrıca siyenit, diyorit, gabro
Yeraltında olmalarına karşın dış kuvvetlerin aşındırmasıyla yeryüzüne de çıkabilirler.

GRANİT : Kuvars, mika ve feldspat mineralleri içerir. Taneli olması nedeniyle mineralleri kolayca görülür. Çatlağı çok olan granit kolayca dağılır, oluşan kuma arena denir.
SİYENİT :Yeşilimsi, pembemsi renkli iç püskürük bir taştır. Adını Mısır’daki Syene (Asuvan) kentinden almıştır. Siyenit dağılınca kil oluşur.GABRO 


DİYORİT : Birbirinden gözle kolayca ayrılabilen açık ve koyu renkli minerallerden oluşan iç püskürük bir taştır. İri taneli olanları, ince tanelilere göre daha kolay dağılır.


DAMAR KAYAÇLARI : Mağmanın damar şeklinde boşluklarda soğuması ile oluşur.


PORFİRİ GRANİT