BAŞKALAŞIM (METAMORFİK) TAŞLAR


Katılaşım ve tortul kayaların yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak başkalaşmasıyla oluşan kayaçlardır.
Basınç ve sıcaklığın etkisiyle taşların fiziksel ve kimyasal yapıları değişir sertleşir ve renkleri koyulaşır.

ÖZELLİKLERİ

Yapıları kristallidir taneli
Tabakalı ve sert yapıdadırlar
Fosil bulundurmazlar
Asitlerden etkilenmezler

Mermer : Kalkerin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması, yani metamorfize olması sonucu oluşur.


Gnays : Granitin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu   oluşur.

Fillat : Kiltaşının (şist) yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu oluşur.

Kalker--------Mermer        
Kil taşı--------Mikaşist
Kum taşı------Kuvarsit
Granit---------Gnays
Kömür----------ElmasMERMER:


GNAYS :


ŞİST :MİKAŞİST :