TOPOĞRAFİK HARİTALARDA YÖN VE KOORDİNATLARI


  1. Harita üzerinde, uygun bir yerde yön işareti ve yön belirten harf bulunur.
  2. Yön belirtmek için çoğunlukla kuzey sözcüğünün yalnızca baş harfi olan “K” (uluslararası kullanımlar için “N”) kullanılır.
  3. Yön harfinin bulunmaması durumunda, basılı haritalarda, büyük yazılar doğru okunacak şekilde ön tarafa doğru tutulduğunda, ön taraf genel olarak kuzeyi gösterir

Yön: 

Yeryüzü üzerinde herhangi bir A noktasında durup, bir B noktasını gözetlediğimizi düşünelim. AB doğrusu üzerinde ucu B tarafında bulunan bir AY oku çizelim ve buna AY oku adı verelim. İşte yeryüzünde bulunduğumuz noktayı, gözetlediğimiz noktaya birleştiren doğru parçasının gözetlediğimiz nokta tarafına yön adı verilir. 

Buradan da anlaşılacağı üzere, bir doğrunun iki yönü bulunmaktadır ve bu iki yön arasında 180 derecelik bir açı vardır. Yönün tanımlanabilmesi ve yön değerlerinin ölçülebilmesi için bir başlangıç noktasına, bir referansa, gereksinim vardır.


Eğer yukarıda tanımlanan yön kuzey ise, yön oku Kuzey oku (N) adını alır. Kuzey oku diğer bütün yön oklarını tanımlarken başlangıç (referans) oku olarak kabul edilir.
Yön değerleri açı ile ölçülür. Yön açısı kuzey oku ile, herhangi bir AY yön oku arasında, yatay düzlemde okunan açıdır. Bu açının değeri, kuzeyden başlayarak saat ibresi yönünde büyür.

Topoğrafik haritalarda üç türlü temel kuzey (veya yön) söz konusudur. Bunlar coğrafik kuzey, manyetik kuzey ve grid kuzeyi olarak adlandırılmaktadır


Coğrafik kuzey: Dünyanın dönme ekseninin kuzey yarım kürede yeryüzünü kestiği nokta kuzey kutup, güney yarım küredeki de güney kutup noktasıdır. Yer yüzeyinde bulunduğumuz bir noktayı kuzey kutup noktasına birleştiren doğru üzerinde, ucu kuzey kutbunu gösteren okun gösterdiği yön coğrafik kuzey yönüdür.

Manyetik kuzey: Yerküresinin manyetik alanı içinde bulunduğumuz zaman, serbestçe dönebilen bir mıknatıs iğnesinin kuzey ucunun gösterdiği yöne manyetik kuzey adı verilir. 

Grid kuzeyi: Harita yapımında boylam ve enlemleri her tarafta birbirine dik olan özel bir 
koordinat sistemi kullanılmaktadır. Türkiye topoğrafik haritalarında da kullanılan bu özel 
koordinat sistemine grid koordinat sistemi denir. Bir grid boylamı üzerinde, ucu kuzeye 
doğru konulmuş olan okun gösterdiği yöne de grid kuzeyi denir.Bir bölgede grid kuzeyi (GN) ile manyetik kuzey (MN) arasındaki açıya iğne sapması (a açısı);
Grid kuzeyi (GN) ile coğrafik kuzey  (CN) arasındaki açıya boylam açınımı (g açısı) adı verilir.
 Coğrafik kuzey ile manyetik kuzey arasındaki açı da denklinasyon (d) adını alır. 


Basılı topoğrafik haritaların kenarlarında tüm bu açıların değerleri ve iğne sapmasının zamana bağlı değişiklikleri kaydedilmiştir.