JEOLOJİ VE PLANLAMA

Doğal Kaynaklar ve Jeolojik Kaynaklar: 

Yenilenebilir kaynaklar: Herhangi bir süre boyunca kendini yenileyebilen veya hiç tükenmeyen enerji veya hammadde kaynaklardır (su, çakıl, jeotermal, güneş, rüzgar enerjisi). 

Yenilenmeyen kaynaklar: Herhangi bir maden veya mineral kaynağı (altın, petrol, gaz vb). İnsanoğlunun kullanma hızına göre kendini yenileyemeyen doğal kaynaklardır.

Enerji çeşitleri ve birimleri

Bir bölgede kaynak değerlendirmesi için gerekli jeolojik verilerYerleşim alanı geliştirilmesinde kaynak elverişliliğinin tespitinde kullanılan belirleyici faktör limitlerKaynak kullanımındaki limit faktörler. LY: limit yok; UD: Uygulanabilir değil. Sel tehlikesi altında "Yok" yazılan alanlar şiddetli fırtınalardan sonra gelen yüzeysel akışlar dışında herhangi bir tehlikeye maruz değillerdir.Bu tablo limit faktörlerinin istenen seviyelerini göstermektedir.

Etna yanardağı lav haritası