TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN TOPOĞRAFİK KESİT ÇIKARILMASI


Yer yüzeyinin, yani topoğrafik yüzeyin belli bir yerde düşey bir düzlemle olan arakesitine topoğrafik kesit (kesit çizgisi); buradaki düşey düzleme de kesit düzlemi adı verilir.

                Topoğrafik haritalardan istenilen doğrultuda topoğrafik kesit çıkarmak için şu işlemler sırasıyla yapılır:

  • Haritada kesit izi ve kesit noktaları işaretlenir,
  • Bu kesit izi, üzerindeki kesit noktalarıyla birlikte bir kağıt üzerine taşınır ve kesit noktalarının rakamları yanlarına yazılır,
  • Kağıt üzerinde kesit kenar çizgileri de çizilerek, bunlardan birinin üzerinde düşey ölçeğe uygun yükseklik noktaları işaretlenir,
  • Her bir kesit noktasının kesit çizgisindeki yerini bulmak için, kenar çizgisinden bu noktanın yüksekliğini gösteren işaretten yatay, temel çizgideki aynı noktadan düşey çizgi çizilir. Bu çizgilerin kesiştiği nokta, kesit noktasının kesit çizgisi üzerindeki yeridir.


Bu şekilde yeterince nokta elde edildikten sonra, bu noktalar birleştirilerek kesit çizgisi elde edilmiş olur.

Yan yana bulunan aynı rakımlı iki kesit noktasını birleştirirken, harita üzerinde arazi yüzeyini inceleyip, iki nokta arasında bir yükselti mi, yoksa bir çukurluk mu olduğu dikkate alınmalıdır. Gerektiğinde ara konumda kesit noktaları da çizilebilir.

Tamamlanmış topoğrafik kesitlerde kesit çizgisi üzerinde kesit noktalarının gösterilmesi gerekmez (Şekil 9-d). Jeolojik kesitlerin hazırlanışında çoğunlukla topoğrafik kesitlerdeki taban çizgisi kullanılmaz.