PLAKA TEKTONİĞİ


Okyanus tabanının hareket edebildiği hipotezi ilk olarak 1960 lı yılların başında ileri sürüldü.  Buna 1967 deki plaka tektoniği teorisi eşlik etti.

Ancak kıtaların hareket ettiği ile ilgili ilk teori Alman meteorolog Alfred Wegener tarafından 1912 de ileri sürülmüştür.  Fikir olarak ortaya atıldığında geniş bir destek bulmadı. Çünkü o dönemlerde bu hareketin mekanizmasını açıklayabilecek herhangi bir mekanizma ortaya koyulmamıştı.

Wegener teoriyi ileri sürerken bazı verilerden yararlanmıştır;  • Kıtaların uygunluğu
  • Fosillerin dağılımı
  • Çeşitli lokasyonlarda benzer kayaç istiflerinin varlığı
  • Eski iklimler
Wegener  bu verilerden bir başka deyişle bu benzerliklerden faydalanarak  bütün kıtaların daha önce tek bir kıta (Pangea) halinde olduğunu savundu. 
Dünyanın katı olan en üst katmanı elastik haldeki LİTOSFER dir.  Daha altta ise plastik haldeki ASTENOSFER vardır.


LİTOSFER konveksiyon hareketleri nedeniyle ASTENOSFER üzerinde farklı yönlerde hareket eden parçalardan (LEVHA) oluşur.


Levhalar konveksiyon akımlarının etkisi ile birbirlerine yaklaşır (koneverjan-convergence), uzaklaşır (diverjan-divergence) ya da birbirlerine göre yanal olarak kayarlar (Transform faylı kenarlar-transform faults).
Birbirinden Uzaklaşan Plakalar-Kıtasal Riftler


Birbirine yaklaşan plakalarİki Okyanusal Plaka

  • Yaşlı plaka genç olan plakanın altına dalar
  • Ada yayı volkanizması meydana gelir (Japonya, Aleutian Adaları, v.b.)Birbirine yaklaşan plakalarKıta-Okyanus çarpışması
  • Okyanusal kabuk kıtasal kabuğun altına dalar
  • Yitim zonu üzerinde volkanik bir yay oluşur (Andlar, v.b)


Kıtasal kabuk okyanusal kabuğa göre daha az yoğundur

Birbirine yaklaşan plakalarKıta-Kıta çarpışması

  • İki plakadan biri diğerinin altına dalar, kabuk bükülür ve kalınlaşır
  • Volkanik olmayan dağ zincirleri oluşur Himalayalar, v.b.)