d) KAROTİYERLER

Daha doğru ve daha iyi bir litolojik tanımlama ve tayin yapabilmek,prozite,permabilite, 
saturasyon(doygunluk) ve tenör değerlerini kesin olarak öğrenmek amacıyla kesilen formasyondan silindirik örnek alma işlemine karot alma,alınan örneğe de karot denir.Karot alma işleminin yapıldığı donanıma da karotiyer adı verilir.Başlıca karotiyer tipleri şunlardır.

a) Normal karotiyerler : 2 tipi vardır.


  1. İki tüplü karotiyer : En çok kullanılan karotiyer tipidir.Lamlı veya rulolu karot matkabının bağlı olduğu bir dış tüp ile karotu muhafazaya yarayan bir iç tüpten meyadana gelmiştir.Matkap ilerledikçe karot tüp içinde yükselmeye başlar.Sarsıntı sebebiyle karotun düşmemesi için karotiyerlerin alt ucunda, matkabın hemen üstünde karot tutucu bulunur. Bu tip karotiyerlerde karot randımanı %20-100 arasında değişmektedir. Ortalama randıman %70 civarındadır.Boyları 6m. kadardır.
  2. Tek tüplü karotiyerler ( Tijler içinden indirilen) : Karot alınması istenilen derinlikte normal ilerleme durdurularak borular(tij) içinden karotiyer bırakılır. Bu durumda karot matkabı esas sondaj matkabının ortasındaki boşluktan dışarı çıkar.Karot alındıktan sonra özel bir kablo yardımıyla boruların içinden geri çekilir. Bu rada alınan karotların boyutları küçüktür.


b) Elmaslı karotiyerler : Bunlarda normal karotiyerler gibi iki tüplü ve borular içinden indirilen karotiyer diye iki tipe ayrılır. Aralarındaki tek fark matkabın elmas uçlu olmasıdır.Bu karotiyerler daha çok sert formasyonlardan karot alma ve %100'e yakın verimde karot alınması için kullanılır.

c) Yatay karotiyerler : Başlıca dört tip vardır. Bunlar darbeli,hidrolik,tabancalı ve dönemli yatay karotiyerlerdir.

Karotların korunması : Sondaj kuyularından çeşitli amaçlar için alınan karotlar üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra karotlar iyice yıkanır ve temizlenir. Daha sonra özel olarak hazırlanmış karot sandıklarına yerleştirilirler. Her sandığın üzerinde sondaj kuyusunun adı,yeri ve ait olduğu derinlik yazılır. Ayrıca sandık içindeki karotların konulduğu iş bölmelerin kenarlarına alındığı metreler yazışır. Daha sonra sandık kapağı kapatılarak arşivlenir.