DRILL STEM TEST( FORMASYON TESTİ)

Sondaj sırasında ve sondajı aksatmadan,kuyuda rastlanılan veya tahmin edilen petrol veya gazlı seviyelerin ekonomik ve fiziksel değerleri hakkında fikir edinmek için yapılan işleme Drill stem Test (DST) denir. Test yapmaya yarayan alete testör veya test aleti denir.

Test aleti kuyu içine ve istenilen seviyeye tijlerin ucuna eklenerek indirilir.Alet içinde yukarıdan kumanda  ile açılıp, kapanabilen bir kapak vardır.Ayrıca dışında kaucuktan yapılmış packer denilen bir kısım vardır. Packer istenilen seviye karşısında şişirilerek kuyuyu iki kısma ayırmaya yarar.Ayrıca alete bağlı birde basınç kayıt edici bulunur.

Test esnasında kuyu jeoloğuna çok önemli görev düşmektedir.

  1. Testi yapılması istenilen tabakanın doğru tespiti
  2. Packer'in oturacağı yerin seçiminin doğru yapılması.
İdeal test diyagramı ;

Devreler :

  1. Test aletinin kuyuya indirilmesi ve yerleştirilmesi
  2. İlk akış devresi
  3. İlk kapama devresi
  4. Son(ikinci) akış devresi
  5. Son(ikinci) kapama devresi
  6. Test aletinin çıkışı


Zamanlar :

t1,t2 : İlk ve son çıkış zamanı
Δt1,Δt2 : ilk ve son kapama devresi

Basınçlar :

İHÇB : İlk Hidrostatik Çamur basıncı
İAB : İlk Akış Basıncı
SAB : Son Akış Basıncı
İKB : İlk Kapama Basıncı
SKB : Son Kapama Basıncı
SHÇB (B): Son Hidrostatik Çamur Basıncı

t1 esnasında atmosfer basıncına açılan formasyondaki sıvı valfa(kapak) kadar gelir.
t2 esnasında ise, valfen testör ve tijlere giren sıvı burada yükselir.

Boruşar (tijler) içinde yükselen sıvı havayı dışarı iter.İtilen bu hava suda kabarcıklanma yapar.Bu kabarcıklanmanın şiddetine ve çıkış zamanına göre tecrübeli jeologlar formasyonlardan gaz veya petrol geldiğini anlayabilir.

İdeal bir testte :

İAD : 5-15 dakika
İKD : 30-60 dakika
SAD : 30-60 dakika
SKD : 45-120 dakika

Toplam süre ise 110-225 dakika olmalıdır.