Kayaçlar

Tek bir veya birden fazla mineralin veya tanelerin bir araya gelerek oluşturdukları katı kütlelere kayaç veya taş adı verilir.


Kayaçların herhangi bir sahada görülebilen ve yerli olan kısımlarına yüzeylenme , mostra veya aflörman denir.Fakat bir kayaç kütlesinin yeryüzünde görülen her parçası yüzeylenme değildir , yüzeylenme olabilmesi görülen kısmın yerinde oynanmış veya kırılıp bloklar ( parçalar) halinde başka bir yere taşınmış olması gerekir.Kayaçlar kökenleri ve oluşum koşullarına göre üç ana grupta toplanırlar :


1) Magmatik kayaçlar ( Kor kayaçlar , magmatitler )
2) Tortul ( sedimanter ) kayaçlar
3) Metamorfik kayaçlar ( başkalaşım kayaçları , metamorfitler )