d-)Steografik İz Düşüm :Amaç: 3 boyutlu şekilden 2 boyutlu şekile geçmektir.
Yüzey kutbu : Herhangi bir kristal yüzeyinin içine yerleştirildiği kürenin oluşturacağı teğet noktasıdır.

Steografik iz düşüm :Küre merkezinden geçen bir düzlem yani ; ekvator düzlemi seçilir. Küre merkezindeki kristalin merkezine dik inilir. Bu diklerin küreyi deldiği nokta (k)(Yüzey kutbu ) karşı kutup ile birleştirilir. Bu birleştirme doğrusunun ekvatordüzlemini deldiği nokta yüzeyin steografik iz düşümüdür.


Kübik sistemin steografik iz düşümü

Steografik iz düşüm ile ;

1-)Simetri elemanları = sembol ile kaç dönüşlü olduğu
2-)Simetri eksenleri = Sadece nokta ile
3-) Kristal yüzeyleri gösterilebilir.