c-)Simetri Elemanları ve Kristal Sistemleri


Simetri Elemanları :

Simetri ekseni : Bir kristal, içinden geçen bir doğru çevresinde 360°  döndürülüp gözlemlenirse ve kristal bir kaç defa aynı görüntüyü alıyorsa bu doğru simetri eksenidir.

Simetri düzlemi: Düşünülen bir düzlemle, ikiye bölünmüş bir kristalin parçaları aynada yansıyan bir şekil gibi birbirlerinin aynısı ise bu düzlem simetri düzlemidir.

Simetri merkezi : Bir kristal içindeki bir noktadan , iki tarafa doğru uzatılan doğruların her biri o noktodan başlayarak eşit uzaklıklarda kristalin aynı değerli unsurlarına rastlıyorsa bu nokta simetri eksenidir.

Burgu ekseni :Kristal sistemlerinin kaç dönüşlü olduğunu belirten sayı sıfatına sahiptir.

Kristal sistemleri ;

Kübik sistem :  4/m 3 2/m
Tetregonal sistem:4/m 2/m 2/m
Ortorombik sistem : 2/m 2/m 2/m
Hegzegonal sistem : 6/m 2/m 2/m

m=simetri düzlemi ; rakam ise ; dönüş sayısını temsik etmektedir.Kristal yüzeyleri - kristal eksenleri arasındaki ilişkiler ;


 

1-) Herhangi bir kristal yüzeyi  eksenlerden birini kesip diğerlerine paralel olabilir .
(a∞b∞ c) = (100)=(a00)

2-) Herhangi bir kristal yüzeyi eksenlerden ikisini kesip , üçüncüsüne paralel olabilir.
(ab∞ c) = (110)=(ab0)

3-) Herhangi bir kristal yüzeyi eksenlerin üçünüde kesebilir.
(abc)=(111)

 3 eksenli bir kristal(kooridinat) sistemiyle uzayı 8 eşit parçaya bölebilir.

Kristal elemanları ; Kristal köşeleri , kristal yüzeyleri , kristal kenarları

Weiss ifadesi ; Bir krtistal yüzeyinin eksenler arasındaki ilişkiyi gösterir.
Miller indisi ; Weiss parametrelerinden yararlanarak indislerin oluşturulmasına dayanır.

Weiss den ==> Miller indisi dönüşümü
(2A 4B 3C)

1-) Weiss parametrelerinde önce ters kesir oluşturulur.
2-) Ortak paydalar alınır.
3-) Paydadan kurtarılır.
4-) Miller ifadesinin sayısal değeri bulunur.

(Weiss ifadesi) 243==>; ( 1/2 1/4 1/3 ) ==> (6/12 3/12 4/12 ) x12 =634 ( miller indisi)