HİDROJEOLOJİ


Hidrojeoloji:Yeraltısuyunun nerelerde,ne miktarda,hangi derinlikte ve hangi kalitede olduğunu inceleyen bilim dalıdır.
Su Dengesi
Dünya, suyun her üç fazda da (Katı, sıvı, gaz) dönüşümlü olarak bulunduğu güneş sistemindeki tek gezegendir.

 • İnsan vücüdunun 60-75% ‘i sudur
 • Aynı zamanda yer yüzeyinin de 70%’i sularla kaplıdır
 • Yer sistemi içerisindeki su miktarı  (1.4 milyar km3) ve sabittir.
 • Suyun bir sirkülasyon içerisindeki sabit hareketine Hidrolojik döngü denir.
Suyun Önemi:Yer sistemindeki enerji ve madde değişimi ,Bozunma ve taşınma ajanı,Zemin ve bitki  ilişkileri,Yaşayan organizmaların ~%70’i yaşam için suya ihtiyaç duyar   H2O -> Çok önemlidir.Sınırlı su kaynaklarının yenilenebilmesi için gereklidir.

Hidrojeolojik Döngü


Hidrolojik döngünün Bileşenleri
 • Atmosferik: Yağış, Bulutlar,  Buhar
 • Terleme, bitkiler tarafından tutulması
 • Yüzeyde: akarsu ve göller
 • Yüzeyaltında:infiltrasyon, zemin nemi ve yeraltısuyu
 • Depolama: Buzullar, rezervuarlar (baraj, gölet), akiferler
Hidrojeolojik Döngünün Özellikleri:
 • Madde ve enerjinin değişim sistemidir.
 •  600 milyon yıldan beri devam etmektedir
 •  Düzenli ve düzensiz döngüler vardır.
 • Yeryüzünde içinde ve üstünde yaklaşık 1.4 milyar km3 su bulunmaktadır.
 • Bu miktar neredeyse 1 milyar yıldır oldukça sabittir.
Global Su Dağılımı
97.5 % Okyanuslarda  (1.36 milyar km3),2.5 % Tatlı,74% Buzullar + 26% Yeraltısuları 0.02% akarsu ve göller,0.0001% atmosfer. 

Su Bütçesi Bir havzadaki (drenaj alanı) suyun depolanması ve hareketinin miktar olarak ifade edilmesidir.

YERALTISULARI HİDROSFERİN GÖRÜNMEYEN KISMINI  OLUŞTURUR

 • Dünya sularının  0.6% sını oluşturur 
 • Donmayan tatlı suların   97% sini oluşturur
 • Dünya içme sularının   50% sini sağlar
 • Dünya sulama sularının 40% ını sağlar
 • Endüstriyel kul. Suyunun 25% ini sağlar.