e-)Birincil Kor Yapılar:Bir kor kayaç, komşu formasyonlardan daha yaşlı veya daha genç olabilir.
Şayet kor kayaç daha yaşlı ise, komşu kayaçlarla olan dokanağı tektonik ya da uyumsuz olabilir. Kor kayaç, daha soğuk olan yan kayaçlarla kontak oluşturduğu için, dokanağa yaklaştıkça daha ince taneli bir dokuya sahip olabilir. Yan kayaçlardaki tabakalanma kor kayaçla olan dokanak boyunca kesilebilir

1-)Vesiküller:Özellikle volkanik kayaçlarda, kayacın katılaşması sırasında, basınç azalması sonucu gelişen gaz veya buhar kabarcıklarının genişlemesi sonucu, oluşmuş küçük küresel ya da oval şekilli boşluklardır.

2-)Yastık (pillov) lavlar:Özellikle bazik lavların su altında soğuyup-katılaşması sonucu oluşan yastık lavlar, içinde bulundukları tortul dizilerin gençleşme yönünü saptamada kullanılabilinir. Normal konumlu yastık lavlar, dışbükey üst ve içbükey alt kısımlara sahiptirler.