BÖLÜM 2

GERİLİM ANALİZİ

Her biri matematiksel teoriler olan elastisite, viskozite veya plastisite teorileri kendi içlerinde bir düzene sahip olup kuvvet, gerilim, deformasyon ve birim deformasyon davranışları gibi parametreler tarafından kontrol edilmektedirler.

Bu bölümde, çeşitli fiziksel tanımlamalar ve matematiksel ilişkiler yoluyla formülize edilmiş, cisim kuvveti, yüzey kuvveti, normal ve makaslama gerilimi gibi kavramlarından bahsedilecektir.

CİSİM KUVVETİ: Cisim boyunca etki eder ve başka bir cisimle teması olmaksızın üretilir (yerçekimsel, manyetik, eylemsizlik kuvveti gibi).

YÜZEY KUVVETİ: Bir cismin dış yüzeyi boyunca etki eder ve başka bir cisimle teması sonucu oluşur.ELASTİSİTE TEORİSİ 

Klasik elastisite teorisinde katı maddelerin aşağıdaki ideal elastik özellikleri gösterdikleri düşünülerek hareket edilir.

Gerilim ve birim deformasyon arasındaki doğrusallık: Hooke yasasına göre bir cisme bir birim gerilim uygulandığında bir birim deformasyon meydana gelir.

Homojenlik: bir cismin her noktasındaki elastik özelliği ve tüm hacmi boyunca madde özelliğinin aynı olması.

İzotropi: maddenin tüm yönlerde elastik özelliğinin aynı olması.

Mükemmel elastisite: etki eden gerilimler ortadan kalktığında cismin tekrar ilk haline dönmesi durumu. 

 HİÇ BİR MADDE BU KOŞULLARI TAM OLARAK SAĞLAMAZ. 

Yine de uygulamada çoğu yapısal malzeme ve kaya için bu elastik özellikler göz önünde bulundurulur.