KRİSTALOGRAFİ


Kristalografi : Kristalleri şekilsel olarak anlamaya çalıştığımız daldır.
Bir maddenin mineral denilebilmesi için ;
 1. Doğal olması
 2. İnorganik olması
 3. Sembolik bir kimyasal formül ile ifade edilebilir olması
 4. Genelde katıdır.
 5. Maddece homojen olması gerekmektedir.
Mineral: Doğal yollarla oluşmuş inorganik süreçlerin ürünü olan sembolik bir kimyasal formüş ile ifade edilen genelde katı maddece homojen olan varlıklara denir.

Kristal: Kendisini oluşturan atomsal yapı taşlarının uzayın her üç doğrusunda kurallı dizilmiş  ve periyodik tekrarlanmış katı maddelere denir.
Atomsal yapı taşları : Atomlar,iyonlar,moleküllerdir.

Mineral ve kristal arasındaki temel fark ;

Mineral:                                                                     Kristal
1-) Sadece inorganik süreçlerde olabilirler      1-) İnorganik ve organik olabilirler.
2-) Doğal olmalıdır.                                          2-) Doğal veya yapay olabilirler.
Bir Kristal kafesi-Kristal de;
 • Nokta dizisi gerçek kristallerde kenarlara
 • Ağ düzlemi gerçek kristallerde yüzeylere
 • Kristalin kendisi  uzay kafesinin kendisine denk gelir.
İyon:Elektron almış veya vermiş atomsal yapı taşlarına denir.Elektron alan (-) gösteren AYT lere Anyon ,Elektron veren (+) gösteren AYT lere Katyon denir.

Periyot: Mekanda ve zamanda birşeyin belirli zamanda tekrarlanmasına periyodik tekrarlanma denir.Bunun biriminede Periyot denir.

Özdeş Atomsal yapı taşları : Paralel ötelemelerle cins ve çevrece üst üste çakışabilen atomsal yapı taşlarına denir.
==> Farklı kristal sistemlerini belirleyen periyodik tekrarlanmalardır.
   
 • a=b=c
 • a=b≠ c
 • a≠ b≠ c≠ a
Uzay(Uzay parçası): Üç boyutlu olan her türlü mekana denir.

Peryot(Özgün uzaklık):Herhangi bir kristal kafesinde uzayın herhangi bir doğrultusu boyunca yer alırken birbirine en yakın atomsal yapı taşları arasındaki uzaklığa denir.